World Diabetes Foundation (WDF)


Mali Project Mali Project Mali Project Mali Project
Mali-Projektet (Bilder artighet WDF)

Mali-Projektet 2014

År 2014 I Wien bidrog deltagarna i 5K@EASD med €10.809 genom köp av löpar-Tshirts. Alla intäkter gick oavkortat till World Diabetes Foundation projektet "Att stärka förvaltningen av diabetes hos barn i Mali." Detta initiativ gav bättre tillgång till vård för 250 barn med typ 1-diabetes i Mali, Afrika.

 

Peru-Projektet 2015

Med drivkraften från 2014 års resultat kommer vi att fortsätta insamlingen genom Stockholms-upplagan av 5K@EASD. Alla deltagare får möjlighet att köpa en löpar-Tshirt och 100% av intäkterna doneras oavkortat till World Diabetes Foundation-projektet "Skapa Grundläggande vårdenheter för Diabetes Care i Peru." Detta program syftar till att öka medvetenheten om diabetes och dess förebyggande, samt att förbättra diabetesvården bl.a. genom att förebygga och behandla fotkomplikationer.

 

World Diabetes Foundation
WDF nya fundraiser Peru-projektet kommer att ge välbehövlig diabetesvården i landet (Bilder artighet WDF)

 

För att anmäla sig till 5K@EASD och/eller att köpa löpar-Tshirt, klicka här.

För mer information om World Diabetes Foundation Peru Project, klicka för att ladda ner:

   WDF_Peru.pdf (500KB)

 

Om Världsdiabetes Foundation

World Diabetes Foundation är en oberoende stiftelse som ägnar sig åt förebyggande
och behandling av diabetes i utvecklingsländerna.

Från 2002 till 2014 har World Diabetes Foundation finansierat 373 samarbetsprojekt I
110 länder, med fokus på medvetenhet, utbildning och kapacitetsuppbyggnad på lokal,
regional och global nivå.

För mer information, besök worlddiabetesfoundation.org eller klicka på länken nedan.

   WDF.pdf (1.3 MB)

Swedish:  Deutsch
English:  English
  5K@EASD presented by Novo Nordisk.     5K@EASD managed by TRACS, Inc. Disclaimer